Age of Origins  1.3.50 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) Download

Age of Origins 1.3.50 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) Download

Description of Thế Chiến Z

Thế Chiến Z 1.2.58 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) DownloadMMO chiến thuật tiêu diệt Zombies, kết thành Liên minh, thống lĩnh quân đội, quản lý bang phái để tái thiết văn minh nhân loại trong ngày tận thế của thế giới!

Nguy cơ Zombies bùng phát đe doa nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm đến bờ vực tuyệt vong. Lúc này, bạn gánh vác hy vọng phục hung của nhân loại;
– Dựa vào tinh thần bất khuất, chiến xa, súng pháo bảo hộ sinh linh;
– Hủy diệt Zombie, nghiền nát kẻ địch để chiếm lại vùng đất đã mất;
– Tái thiết thành phố, giải cứu nạn dân, lần nữa thức tỉnh văn minh nhân loại;

Kết minh với những chỉ huy cùng chí hướng trên khắp thế giới, hủy diệt đối thủ, tranh đoạt thủ đô, trở thành lãnh tụ của thế giới dẫn dắt nhân loại lần nữa phục hưng!

Chỉ có nhân loại mới có thể hủy diệt nhân loại tận gốc, trong thế giới của Age of Z Origins, kẻ địch thật sự không phải là Zombies hung bạo, hãy chú ý đề phòng và hóa giải các cuộc công kích và cướp đoạt tới từ thành phố khác!

SINH TỒN
– Chiêu mộ quân đội, nghiên cứu công nghệ, hủy diệt kẻ địch;
– Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, quân bị chính là sinh tồn: Bạn cần chế tạo càng nhiều súng ống đạn được. tiếp đủ nhiên liệu cho chiến xa, nghiên cứu ra binh chủng công nghệ cao trong thời gian ngắn nhất;
– Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao: Quản lý thành bang, phát triển quân sự, chỉ huy chiến tranh, chỉ có mình bạn sợ rằng sẽ vô vùng bận rộn; vậy thì, bạn có lẽ cần chiêu mộ thêm nhân tài san sẻ gánh nặng cho bạn
– Đã có người tận mắt nhìn thấy Zombie biến dị to như quả núi, sợ rằng còn nhiều những thứ đáng sợ hơn nhưng vì những người tận mắt chứng kiến đều đã vong mạng khiến chúng ta không hay biết đến sự tồn tại của chúng. Những kẻ đại diện cho tận thế này đang chờ bạn tới khiêu chiến
– Chào mừng gia nhập thế giới chiến tranh 3D: Nơi đây không chỉ cần vượt qua núi non và ao hồ, mà cần sinh tồn và phát triển ở những vùng đất khô cằn, địa hình phức tạp trên khắp thế giới! Bạn sẽ vạch chiến lược trong một thế giới 3D vô tiền khoáng hậu, vị trí địa lý và đường hành quân cũng vô cùng quan trọng,, sinh tồn và diệt vong chỉ trong một niệm!

PHỤC SINH
– Diệt sạch Zombie, đoạt lại thành phố! Đây là thành phố thuộc về bạn, đồng thời cũng là thành phố của Zombie! Lượng lớn quảng trường đã bị Zombie chiếm đóng, bạn cần thận trọng từng bước, chiếm lại từng chút một từ tay Zombies!
– Nạn dân mà bạn ứng cứu sẽ trở thành nền tảng phát triển của thành phố, dung để tăng cường độ phồn vinh, bảo đảm thành phố phát triển nhanh chóng!
– Cùng với sự trỗi dậy của nhân loại, Zombies hung tàn nhận được những đòn trừng trị thích đáng, bầu không khí ô nhiềm dân dần dược thanh lọc, văn minh nhân loại dần được tái thiết, ,tiến trình thế giới tiến bước mạnh mẽ tới giai đoạn tiếp theo! Giai đoạn thế giới mới không ngừng được mở ra, bạn sẽ nhận được phần thưởng phong phú, trải nghiệm nhiều tính năng hấp dẫn và độc đáo!

PHÁT TRIỂN

– Bành trướng, chinh phục, thống trị! Hành vi của liên minh bạn sẽ là mục đích của hàng trăm chỉ huy, hàng vạn binh sĩ, cùng nhau đạt tới mục tiêu, hủy diệt kẻ địch tới cùng, đồng tâm hiệp lực cho tới khi thống trị toàn thế giới!
– Cùng chỉ huy tin cậy trên khắp thế giới kết thành Liên minh hùng mạnh, đồng thời thông qua thương lượng, đàn áp, không chút bảo lưu sử dụng mọi cách để đánh bại kẻ địch của các bạn.
– Vì lãnh thổ, tài nguyên và công nghệ mà tiến hành chiến tranh siêu cấp thậm chí đại chiến thế giới! Thắng làm vua, thua làm giặc, liên minh trụ vững cuối cùng sẽ thống trị toàn thế giới!
– Chỉ huy, hãy hạ chỉ lệnh! Chính là lúc này, dùng quyết sách của ngài giải cứu thế giới, còn binh sĩ của ngài, xả thân oanh liệt vì một tân thế giới!

Liên hệ với chúng tôi:
https://facebook.com/AgeOfZ/

Tactical MMO destroy Zombies, join the Alliance, dominate the army, manage the clan to rebuild human civilization in the end of the world!

The danger of Zombies breaking out threatens civilization that has existed for thousands of years to the brink of extinction. At this point, you take on humanity’s revival hope;
– Relying on the indomitable spirit, battle tanks, cannons to protect the life;
– Destroy Zombies, crush enemies to recapture the lost land;
– Reconstruct the city, rescue the people, awaken human civilization once again;

Align with like-minded commanders around the world, destroy your opponents, take over the capital, become the world leader to lead humanity to a renaissance!

Only humanity can destroy the original humanity, in the world of Age of Z Origins, the real enemy is not a ferocious Zombies, be careful and defuse incoming attacks and robberies. from another city!

SURVIVAL
– Recruiting troops, researching technology, destroying the enemy;
– The strong swallow the weak, the survivors are survival: You need to make as many guns and ammunition as possible. refueling tanks, researching the hi-tech army in the shortest time;
– One tree does not grow young, three trees clustered together to create a high mountain: Managing the city, developing the military, commanding the war, only you fear that you will be in a busy area; Then, you may need to recruit more talent to share your burden
– There have been people who have seen Zombies mutated as big as a mountain, afraid that there are more scary things, but because those who have witnessed their lives have made us not aware of their existence. These apocalypse agents are waiting for you to come to war
– Welcome to the world of war 3D: This place not only needs to overcome mountains and lakes, but also need to survive and thrive in arid lands, complex terrain around the world! You will plan your strategy in an unprecedented 3D world, geography and operation lines are also very important, survival and destruction in just one moment!

EASTER
– Kill the zombies, take back the city! This is the city that belongs to you, as well as the city of Zombie! A large number of squares have been occupied by Zombies, you need to be careful step by step, taking back little by little from Zombies!
– The people you rescue will become the growth foundation of the city, used to increase prosperity, ensure the city grows rapidly!
– Along with the rise of mankind, brutal Zombies receive appropriate punishment, the polluted atmosphere is gradually purified, human civilization is gradually rebuilt, the world progresses forward. Strong to the next stage! A new world stage is constantly opened, you will receive rich rewards, experience many attractive and unique features!

DEVELOPE

– Expand, conquer, dominate! The actions of your alliance will be the aim of hundreds of commanders, tens of thousands of soldiers, to achieve the goal together, destroy the enemy to the end, join forces until domination of the whole world!
– Together with trusted commanders around the world, to form a mighty Alliance, and through negotiation, suppression, without reservation, use all means to defeat your enemies.
– For the territory, resources and technology that waged super war even the world war! Win to be king, lose to enemy, alliances will rule the whole world in the end!
– Commander, put down your orders! It is now that, using your decisions to save the world, and your soldiers, unleashed on a new world!

Contact us:
https://facebook.com/AgeOfZ/

1. Chia sẻ Hero: thêm tính năng chia sẻ với Hero phẩm chất màu tím, có thể chia sẻ thông tin Hero đến kênh thế giới hoặc kênh liên minh tại giao diện Hero.
2. Báo cáo trinh sát: thêm thông tin Titan vào báo cáo trinh sát
3. Thương nhân chợ đen: thêm nội dung thương phẩm có thể quy đổi sau khi làm mới

com.camelgames.aoz.vn

App Information of Thế Chiến Z

App Name Thế Chiến Z v1.2.58
Genre Games, Strategy
Size447.5 MB
Latest Version1.2.58
Get it On Google Play
Update2021-03-04
Package Namecom.camelgames.aoz.vn
Rating ( 1001 )
Installs100,000+
Download APK (447.5 MB)