Trảm Tiên Quyết – Tru Tiên 5.0  6.9 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) Download

Trảm Tiên Quyết – Tru Tiên 5.0 6.9 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) Download

Description of Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên Diệt Ma

Trảm Tiên Quyết – Tru Tiên Diệt Ma 3.7 APK MOD (UNLOCK/Unlimited Money) DownloadTrảm Tiên Quyết VTC – Siêu phẩm nhập vai MMORPG “Tuyệt tác Tu Ma 10 năm có 1” – do VTC phát hành – nay đã có mặt tại Việt Nam.

Game đem lại cho người chơi:
● Bối cảnh game là NHẬP VAI TU MA – Trái ngược với lối tu tiên đã đi vào lối cũ, bạn sẽ được nhập vai trải nghiệm cảm giác cực kỳ mới – Tu luyện vào cõi ma đạo.
● Gameplay cực kỳ ưu ái cho game thủ “cày chay”. Lên VIP 3 free chỉ sau ngày thứ hai đăng nhập. Chưa kể, “kế thừa” bộ trang bị Ma Tôn bằng cày cuốc nhiệm vụ mà không cần nạp tiền.
● Nhập vai lựa chọn 1 trong 4 nghề – lựa chọn sứ mệnh riêng cho bản thân để thực hiện chuỗi nhiệm vụ vô cùng hardcore.
● Hệ thống PVP, liên server rực lửa – cam kết lộ trình dài cùng các hoạt động, map liên server để gắn kết cộng đồng từ nhiều server hơn.
● Săn Boss ngày đêm – phụ bản cực dày. Đặc biệt hơn, có thể tìm kiếm lại lượt Boss đã mất khi bạn bận công việc học hành không online được hay ấn tượng hơn nữa, khi vừa kill Boss nhận thưởng xong, bạn còn có thể giải trừ phong ấn, bốc mộ Boss nhận thưởng thêm lần nữa.

Những điểm đặc sắc của Trảm Tiên Quyết VTC:
1. Kế thừa Ma Tôn – Đại khai sát giới
Ma Tôn là bộ trang bị tăng thêm nhiều thuộc tính giúp người chơi tăng thêm rất nhiều lực chiến. Điểm thú vị của Ma Tôn là chuỗi nhiệm vụ trải dài xuyên suốt hành trình tu ma, là động lực để dân cày phấn đấu tu luyện đạt được.

2. Khai triển kỹ năng – Biến hoá lối chơi
Mỗi Class đều có 6 skill chủ động riêng có hiệu ứng tương ứng với đặc trưng của từng class. Ngoài ra, sẽ có thêm 6 skill chủ động thuộc loại thần thông có thể thay đổi linh hoạt khi set-up combo phù hợp với hoàn cảnh và skill chủ động của nhân vật còn có thêm 2 skill gồm: Pháp Tướng & Man Hoang

3. Vạn vạn Ảo hoá – Biến tấu khôn lường
Vạn vạn Ảo Hoá đa dạng không chỉ từ hệ thống Vũ Dực, Pháp Tướng, Trận Pháp, Thời Trang… mà còn đến hệ thống Tiên Khí, Toạ Kỵ, Tiên Phó,… cực kỳ phong phú đậm chất Tiên Ma.

4. Lựa chọn sứ mệnh – Làm chủ lối chơi
Mỗi sứ mệnh có các skill sinh tồn riêng. Sẽ có 4 nghề tương ứng với 4 sứ mệnh. Người chơi cần xác định hướng chơi của riêng mình để có thể chọn lựa đúng sứ mệnh mình cần đi thì mới tối ưu hóa đạt hiệu quả cao khi PK chiến đấu.

5. Ngư ca bên hồ
Một nón một áo một thuyền thôi, một thước tơ câu một lưỡi mồi, một khúc ca vang một chén, một người câu lẻ một sông dài. Hoạt động thuộc Tiên Minh, với hình ảnh mới lạ phù hợp với quá trình tu luyện giúp người chơi gia tăng kinh nghiệm, tiền đồng, linh khí …

6. Giải trừ Phong ấn – Bốc Mộ kiếm đồ
Hệ thống Boss sở hữu số lượng và thời gian countdown hồi sinh khá nhanh. Dân cày cuốc sẽ bảo kê nhau tha hồ săn mà không lo bị cướp Boss. Đặc biệt, tính năng “bốc mộ” sẽ là ưu đãi cực xịn cho người chơi khi kill Boss không chỉ nhận thưởng 1 lần mà còn có cơ hội triệu hồi, giải trừ phong ấn và đào mộ nhận thêm x2 thưởng một lần nữa.

7. Free VIP lên VIP 3
Tiêu tiền lên VIP, thoải mái giao thương, cày đồ buôn bán không giới hạn, tích luỹ KNB, tiêu phí thăng cấp VIP. Đặc biệt, tặng free Vip 3 cho người chơi.

8. Kết nghĩa huynh đệ – Kết bái lương duyên
Tu tiên nhập ma, phúc hoạ có nhau. Có được người tri âm, kiếp này không uổng phí. Là hiền thê nguyện cùng kết bái thành tri kỷ. Là huynh đệ nguyện cùng kết nghĩa anh em.
Hệ thống kết bái cực tâm lý và khiến người chơi hứng thú khi có thể: “cùng giới kết nghĩa và khác giới kết hôn”.

9. Liên SV
Đi theo lộ trình phát triển Game lâu dài. Hệ thống liên server của Game cực đặc sắc. Đặc biệt, thiết kế riêng Map liên server, chia ra 6 khu vực map nhỏ đi kèm với những nhiệm vụ liên server như: Vận tiêu liên server, cướp tiêu, hẹn nhau PK giữa các tiên minh, các hoạt động chiến trường theo giờ hay train quái thưởng exp cực cao.
Tram Tien Quyet VTC – MMORPG role-playing super product “A masterpiece of Tu Ma 10 years with 1” – released by VTC – is now available in Vietnam.

The game gives players:
● The context of the game is ENTERTAINMENT TU MA – Contrary to the way of cultivating the old way, you will be immersed in the experience of a very new feeling – Cultivate into the magical realm.
● Gameplay extremely favored gamers “plow fast”. Up to VIP 3 free just after the second login. Not to mention, “inherit” the Ma Ton equipment by plowing the mission without recharging.
● Role playing choose 1 of 4 careers – choose your own mission to perform extremely hardcore missions.
● The flaming PVP, inter-server system – commits to a long roadmap with activities, inter-server map to connect the community from more servers.
● Boss hunting day and night – super thick version. More specifically, you can search for the lost Boss when you are busy studying online or more impressive, when you just kill the boss and receive the reward, you can also remove the seal, pick up the Boss. reward again.

The features of Tien Tien Quyet VTC:
1. Inheriting Ma Ton – Dai Khai to kill the world
Ma Ton is a set of equipment that adds many attributes to help players increase a lot of power. The interesting point of Ma Ton is the series of tasks stretching throughout the journey of spiritual cultivation, is the driving force for the plows to strive to achieve.

2. Developing skills – Transforming gameplay
Each Class has 6 own active skills with effects corresponding to the characteristics of each class. In addition, there will be 6 more active skills of the magic type that can be flexibly changed when setting-up combos suitable to the circumstances and the character’s active skill also has 2 more skills, including: Phap General & Man Hoang

3. Thousands of virtualization – Unexpected variation
The system of virtualization is not only diversified from the system of Vu Duc, French General, Battle of Phap, Fashion … but also the systems of Tien Khi, To Ky, Tien Pho, … are extremely rich in the essence of Tien Ma.

4. Choose your mission – Master the gameplay
Each mission has its own survival skills. There will be 4 occupations corresponding to 4 missions. Players need to determine their own play direction to be able to choose the right mission they need to go in order to optimize for high efficiency when fighting PK.

5. Fishermen by the lake
One hat, one shirt, one boat, one meter for one bait, one song to sing one cup, one person catches a long river. Activities of Tien Minh, with new images suitable for the cultivation process to help players increase experience, copper money, aura …

6. Disarm Seals – Pick up the Graveyard for swords
The Boss system possesses a fairly fast amount and regeneration countdown time. The plows will tell each other to freely hunt without worrying about being robbed of the Boss. In particular, the “pick up” feature will be a great incentive for players to kill Boss not only receive the reward once, but also have the opportunity to summon, clear the seal and dig up the grave to receive x2 bonus again.

7. Free VIP to VIP 3
Spend money on VIPs, trade freely, plow unlimited trade, accumulate KNB, spend VIP promotion fees. Especially, free Vip 3 for players.

8. Consequences of brotherhood – Closing worship
Tu first entered ghost, blessed with each other. Having a tri-negative person, this life is not wasted. As gentle vows together to worship a soulmate. As a brother who vows to make brotherhood.
The system of worship is extremely psychological and makes players excited when possible: “the same sex and the opposite sex get married”.

9. Contact students
Follow the long-term Game development roadmap. The game’s inter-server system is extremely special. In particular, specially designed Inter-server Map, divided into 6 small map areas with inter-server tasks such as: Inter-server attack, hijacking, PK appointment between the elves, hourly battlefield activities Or train monsters with extremely high exp.
1. Đấu Trường Liên Server: Tiên Khư Chiến
2. Hệ Thống Mới: Tiên Kiếm – Kiếm Trận – Kiếm Tu
3. Thuộc Tính PvP Mới: Kiếm Khí
4. Bộ Trang Bị Siêu Cấp: Chiến Thần Diệt Thế
5. Tính Năng Mới: SVIP – Thể Hiện Đẳng Cấp – Quý Tộc Chí Tôn

com.vtcmobile.tramtienquyetobb

App Information of Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên Diệt Ma

App Name Trảm Tiên Quyết - Tru Tiên Diệt Ma
Package Name com.vtcmobile.tramtienquyetobb
Version 3.7
Rating ( 12056 )
Size 300.3 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2021-02-26
Installs 500,000+
Developer